Møte 12. des.. 2023 kl. 09:00 – 13:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 6/23:
Referat og meldinger til fakultetsstyret HSL 12.12.2023

FS 28/23:
Endelig budsjettfordeling 2024

FS 29/23:
Den kollektive forskningsaktiviteten ved HSL-fakultetet fra og med 2024

FS 30/23:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
Unntatt offentlighet

FS 31/23:
Mandat for Senter for kvinne- og kjønnsforskning - oppfølging av vedtak i fakultetsstyret

FS 32/23:
Avvikling av IRN og fremtidig faglig og organisatorisk tilknytning for fagområdene reiseliv og medieproduksjon

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Emil Vesleng Hansen (MEDL)
Ida M. Seiness (MEDL)
Tobias Hjermann (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)
Mariann Solberg (VARA)
Elisabeth Tørring Dalsbø (VARA)
Walter Schönfelder (VARA)
Petia Menkova (VARA)