Møte 21. sep.. 2023 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 4/23:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 21.09.2023

FV 1/23:
Oppnevning av nytt fast medlem til ph.d.-utvalget

FS 20/23:
Utlysning av stilling som instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

FS 21/23:
Oppnevning av innstillingsutvalg instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

FS 22/23:
Søknad om uttreden av fakultetsstyret

FS 23/23:
Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

FS 24/23:
Budsjettfordeling 2024

FS 25/23:
Fornyelse av studie- og emneporteføljen - høring på HSL-fakultetet

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Emil Vesleng Hansen (MEDL)
Ida M. Seiness (MEDL)
Tobias Hjermann (MEDL)
Mariann Solberg (VARA)
Stine Agnete Sand (VARA)
Walter Schönfelder (VARA)