Møte 15. jun.. 2023 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Linken møtesenter


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 3/23:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 15.06.2023

FS 14/23:
Endring av navn på studieprogrammet Master i organisasjon og ledelse

FS 15/23:
Forslag om utfyllende regler ved HSL-fakultetet til ny doktorgradsforskrift ved UiT

FS 16/23:
Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2023

FS 17/23:
Restrukturering av fagområdene reiseliv og medieproduksjon

FS 18/23:
Behandling av Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2022
Unntatt offentlighet

FS 19/23:
Tildeling av forsknings- og utdanningsterminer med oppstart i 2024 og økonomisk støtte til utenlandsopphold

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Emil Vesleng Hansen (MEDL)
Ida M. Seiness (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)