Møte 21. mar.. 2023 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet - Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 4/23:
Fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2024

FS 5/23:
Oppfølging av rapporten "Restrukturering av IRN"

OS 1/23:
Orientering om arbeidet med organisasjonsendringer i instituttadministrasjonene

FS 6/23:
Revidert budsjettfordeling 2023

FS 7/23:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Barentsinstituttet (BAI)
Unntatt offentlighet

FS 8/23:
Ansettelse i stilling som senterleder (åremål) for Senter for fredsstudier (CPS)
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Emil Vesleng Hansen (MEDL)
Ida M. Seiness (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)
Marte Spangen (VARA)