Møte 26. jan.. 2023 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet - Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 1/23:
Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder (åremål) ved Senter for fredsstudier

FS 2/23:
Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder (åremål) ved Barentsinstituttet (BAI)

FS 3/23:
Årsplan 2023 - HSL-fakultetet

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Emil Vesleng Hansen (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)