Møte 27. apr.. 2023 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet - Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/23:
Referat og meldinger til fakultetsstyret 27.04.2023

FS 9/23:
Årsregnskap 2022 - HSL-fakultetet

FS 10/23:
Innspill til budsjett for 2024 og 2025 og ambisjonsnivå for ekstern finansiering

FS 11/23:
Organisering av administrativ klynge for ISV, ISK, AHR, IRN, IFF, CPS, SKK og Sesam

FS 12/23:
Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2022 - behandling ved HSL-fakultetet

FS 13/23:
Nedlegging av årsstudiet i Northern Studies

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Emil Vesleng Hansen (MEDL)
Ida M. Seiness (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)