Møte 08. des.. 2022 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 39/22:
Utlysning av stilling som instituttleder ved Senter for Fredsstudier (CPS)

FS 40/22:
Utlysning av stilling som instituttleder ved Barentsinstituttet (BAI)

FS 41/22:
Strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027


FS 43/22:
Organisering av barnehagelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

FS 44/22:
Oppfølging av årsplan 2022 - HSL-fakultetet

FS 45/22:
Statusrapport informasjonssikkerhet 2022 - behandling i fakultetsstyret HSL
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 9/22:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 8. desember 2022

Til stede på møtet:

Frode Gunnar Larsen (AN)
Marie-Theres Federhofer (AN)
Chris Bull-Berg (AN)
John McNicol (AN)
Toini Løvseth (LEDER)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Lena Gross (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)
Anne Britt Flemmen (SEKR)