Møte 28. okt.. 2022 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Sommarøy Hotell


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 35/22:
Gjennomgang av interne kriterier for viderefordeling av rekrutteringsstillinger

FS 36/22:
Tildeling av økonomisk støtte for utenlandsopphold i tilknytning til FoU-termin

FS 37/22:
Avvikling av ordningen med felles lønnsbudsjett

FS 38/22:
Utkast til strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Lena Gross (MEDL)
Ingrid Marie Kielland (MEDL)
Marte Spangen (VARA)
Stine Agnete Sand (VARA)