Møte 29. sep.. 2022 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 8/22:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret 29.09.2022

FS 28/22:
Strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027 - prosess for utarbeidelse

FS 29/22:
Innspill til store satsinger utenfor UiTs ramme 2024

FS 30/22:
Videre oppfølging av ressurssituasjonen ved Institutt for reiseliv og nordlige studier

FS 31/22:
Opprettelse av studieretning i barnehagefag, mastergradsprogrammet i Pedagogikk

FS 32/22:
Nedleggelse av tysk studieretning lektor 8-13.

FS 33/22:
Oppnevning av nytt fast medlem og nytt varamedlem til Ph.d.-utvalget for perioden 2022-2025

FS 34/22:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for språk og kultur (ISK)
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Lena Gross (MEDL)
Emil Vesleng Hansen (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)