Møte 17. jun.. 2022 kl. 09:00 – 00:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 6/22:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 17. juni 2022

OS 7/22:
Programporteføljen ved HSL-fakultetet 2022

FS 17/22:
Tildeling av forsknings- og utdanningstermin med oppstart i 2023 og økonomisk støtte til utenlandsopphold
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 18/22:
Ansettelse av instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 19/22:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 20/22:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, SKK
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 21/22:
Behandling av Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2021
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 22/22:
Utlysning av stilling som Instituttleder (åremål) ved Institutt for språk og kultur (ISK)

FS 23/22:
Bemanningsplan for den samlede fakultetsadministrasjonen ved HSL

FS 24/22:
Opprettelse av og mandat for forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet

FS 25/22:
Fordeling av postdoktorstilling til styrking av innsatsen på Horisont Europa

FS 26/22:
Nedlegging av bachelor- og mastergradsprogram i teologi

FS 27/22:
Innspill til budsjettfordeling 2023 og ambisjonsnivå ekstern finansiering 2023

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Bendik Hugstmyr Woie (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Lena Gross (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Ingrid Marie Kielland (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)
Ingvar Hauge (VARA)