Møte 27. apr.. 2022 kl. 09:00 – 13:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 12/22:
Omfordeling av enheters mindreforbruk

FS 13/22:
Prinsipper for videre fordeling av strategiske postdoktorstillinger

FS 14/22:
Høring på ny strategi for UiT

FS 15/22:
Årsregnskap for HSL-fakultetet 2021

FS 16/22:
Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2021 - behandling ved HSL-fakultetet

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Lena Gross (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Ingrid Marie Kielland (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)
Elisabeth Tørring Dalsbø (VARA)
Tarjei Andersen (VARA)