Møte 24. mar.. 2022 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/22:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 24.03.2022

OS 3/22:
Kvalitetsmelding 2022

OS 4/22:
Justerte budsjettrammer for 2022

OS 5/22:
Orientering for fakultetsstyret om administrative prosesser ved HSL 2021-2022

FS 6/22:
Oppnevning av og mandat til arbeidsgruppe for å utrede opprettelse av forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet

FS 7/22:
Utlysning av stilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

FS 8/22:
Ny utlysning av stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

FS 9/22:
Bemanningsplan for den samlede administrasjonen ved HSL-fakultetet

FS 10/22:
Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2023

FS 11/22:
Høring på forslag til nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Ingvar Hauge (VARA)
Vetle Lars Wisløff Sandring (VARA)
Walter Schönfelder (VARA)