Møte 11. feb.. 2022 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Linken møtesenter


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/22:
Referat og meldinger til fakultetsstyret 11.02.2022

FS 1/22:
Årsplan for 2022 - HSL-fakultetet

FS 2/22:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
Unntatt offentlighet

FS 3/22:
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Ph.d.-utvalget for perioden 2022-2025

FS 4/22:
Forslag om justerte utfyllende bestemmelser ved HSL-fakultetet til UiTs retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin

FS 5/22:
Sak til fakultetsstyret - oppnevning av representanter til TU for perioden 2022-2025

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Gøril Johansen (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Bendik Hugstmyr Woie (MEDL)
Pål Anders Opdal (MEDL)
Lena Gross (MEDL)
Øystein A. Vangsnes (MEDL)
Ingrid Marie Kielland (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)
Ingvar Hauge (VARA)