Møte 09. des.. 2021 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Sommarøy hotell


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 10/21:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL 09.12.2021

FS 36/21:
Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for samfunnsvitenskap , ISV
Vis vedlegg
  • Utvidet søkerliste for stilling - Instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap i Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - 2021/2095 (Unntatt offentlighet)

FS 37/21:
Forslag om endring av fakultetets utfyllende regler til ph.d.-forskriften/ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

FS 38/21:
Revidering av utfyllende retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver ved HSL-fakultetet

FS 39/21:
Prinsipper for tildeling av FoU-terminer og økonomisk støtte til utenlandsopphold

FS 40/21:
Midtveisevaluering av ordning med instituttstyrer og instituttråd ved HSL

FS 41/21:
Økonomirapport for oktober 2021

FS 42/21:
Økonomiske vurderinger og omfordelinger

FS 43/21:
Budsjettfordeling 2022

FS 44/21:
Oppfølging av årsplan 2021 - HSL-fakultetet

OS 11/21:
Dialogmøte mellom universitetsledelsen og HSL-fakultetet 2021

FS 45/21:
Evaluering av fakultetsstyrets arbeid 2018-2021

FS 46/21:
Fullmakt til dekan i tilsettingssaker i påvente av oppnevning av nytt Tilsettingsutvalg 2022

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Trude Steingård (MEDL)
Trine Kvidal-Røvik (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Steffi Schenzle (MEDL)
Gøril Johansen (VARA)