Møte 27. okt.. 2021 kl. 11:00 – 15:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling uoff Last ned Møteinnkalling uoff


Behandlinger:


OS 9/21:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL 27.10.2021

FS 31/21:
Gjennomgang av basis på HSL-fakultetet

FS 32/21:
Statusrapport informasjonssikkerhet 2021 - behandling i fakultetsstyret HSL
Unntatt offentlighet

FS 33/21:
Nedlegging av mastergradsprogrammet i logopdi

FS 34/21:
Bedømmelse av avhandling for graden doktor philosophiae (dr.philos.)
Unntatt offentlighet

FS 35/21:
Tildeling av økonomisk støtte for utenlandsopphold i tilknytning til innvilget FoU-termin med oppstart i 2022

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Steffi Schenzle (MEDL)
Gøril Johansen (VARA)
Lene Antonsen (VARA)