Møte 22. sep.. 2021 kl. 11:00 – 00:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet - Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 8/21:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 22.09.2021

FS 25/21:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Unntatt offentlighet

FS 26/21:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF)
Unntatt offentlighet

FS 27/21:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN)
Unntatt offentlighet

FS 28/21:
Innspill til store satsinger utenfor UiTs ramme for 2023

FS 29/21:
Utvikling av humaniorastrategi for UiT

FS 30/21:
Evaluering av fakultetsstyrets arbeid

FV 2/21:
Søknad om forsknings- og utdanningstermin med oppstart i 2022 - Siri Sollied Madsen, ILP
Unntatt offentlighet

FV 3/21:
Klage på doktoravhandling - Vurdering av brudd på forskningsetiske retningslinjer
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Kristian Osnes Aambø (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Trine Kvidal-Røvik (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Arild Røkenes (VARA)
Trond Waage (VARA)
Lena Gross (VARA)