Møte 16. jun.. 2021 kl. 08:30 – 15:00

Sted: Scandic Ishavshotell Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 7/21:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 15. og 16.06.2021

FS 14/21:
Behandling av Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2020 HSL-fakultetet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 15/21:
Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Vis vedlegg
  • Utvidet søkerliste for stilling - Instituttleder ved filosofi og førstesemesterstudier i Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - 2021/2094 (Unntatt offentlighet)

FS 16/21:
Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier
Vis vedlegg
  • Utvidet søkerliste (Unntatt offentlighet)

FS 17/21:
Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for samfunnsvitenskap , ISV
Unntatt offentlighet

FS 18/21:
Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2020 - behandling ved HSL-fakultetet

FS 19/21:
Behandling av rapport

FS 20/21:
Oppfølging av Melding om utdanning UiT

FS 21/21:
Tildeling av forsknings- og utdanningstermin med oppstart i 2022 og økonomisk støtte til utenlandsopphold
Unntatt offentlighet

FS 22/21:
Tertialrapport for HSL-fakultetet 1. tertial 2021

FS 23/21:
Videre oppfølging av styrevedtak 2020 knyttet til den økonomiske situasjonen på HSL-fakultetet

FS 24/21:
Mandat og rammer for studieprogramledere ved HSL-fakultetet

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Kristian Osnes Aambø (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Steffi Schenzle (MEDL)
Arild Røkenes (VARA)