Møte 03. feb.. 2021 kl. 11:00 – 15:00

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/21:
Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 03.02.2021

OS 2/21:
Korrigert budsjettfordeling for 2021

OS 3/21:
Oppfølging av Melding om utdanning 2020 ved UiT

FS 1/21:
Regler og rutine for tilsetting i 3-årig stipendiatstilling med mulighet for 6 eller 12 måneders gjennomføringsstipend ved HSL-fak

FS 2/21:
Utfyllende bestemmelser til nye retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin

FS 3/21:
Årsplan for 2021 - HSL-fakultetet

FS 4/21:
Innspill til høringsbrev - Livslang læring i nord (Arbo-utvalget)

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Kristian Osnes Aambø (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Trine Kvidal-Røvik (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Silja A. Wara (MEDL)
Tarjei Andersen (MEDL)