Møte 02. des.. 2020 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:FS 34/20:
Oppfølging av årsplan 2020

FS 35/20:
Oppnevning av ekstra vararepresentanter for faste vitenskapelige medlemmer i ph.d.-utvalget
Vis vedlegg
  • CV - Robert Myrvang, IBS (Unntatt offentlighet)
  • Bekreftelse biveileder for ph.d.-kandidat - Robert Myrvang (Unntatt offentlighet)

FS 36/20:
Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019 og statusrapport informasjonssikkerhet 2020 fra HSL-fakultetet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 37/20:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 11/20:
Dialogmøte mellom universitetsledelsen og HSL-fakultetet 2020

OS 12/20:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 02.12.2020

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Beate Steinveg (MEDL)
Silja A. Wara (MEDL)
Tarjei Andersen (MEDL)
Geir Are Johansen (NESTL)
Gøril Johansen (VARA)