Strategisk utvalg for innovasjon (SUI)


Strategisk utvalg for innovasjon er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen innovasjon, og skal bidra til å koordinere innovasjonsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

Mandat

Strategisk utvalg for innovasjon består av følgende medlemmer:

  1. Prorektor for utdanning
  2. Dekanene og eventuelle prodekaner for innovasjon ved UiTs seks fakulteter, samt UMAK og UB.
  3. Én representant fra TODOS og én representant fra studentparlamentet

Funksjonstiden for medlemsgruppe 3 er 1 år. Prorektor for utdanning er leder for utvalget. Prorektor for forskning kan legge fram saker for utvalget som faller inn under prorektor for forskning sitt ansvarsområde. Sekretariatsfunksjonen er tillagt Seksjon for forskning og innovasjon.

 Strategisk utvalg for innovasjon har følgende oppgaver:

  1. Være rådgivende organ for ledelsen i strategiske saker innen innovasjon og nyskaping.
  2. Bidra til å koordinere innovasjonsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

 Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel. Det føres referat fra Strategisk utvalg for innovasjon sine møter.

Medlemmer:

Smalås, Arne O.
Aarekol, Lena
Svineng, Gunbjørg
Berge, Jørgen
Raade, Johanne
Sørensen, Bjørn R.
Flemmen, Anne Britt
Henriksen, Tore
Tveiterås, Kathrine
Strøm, Morten Bøhmer
Gullmark, Petter