Forskningsstrategisk utvalg


Forskningsstrategisk utvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen forskning, og skal bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

Mandat:

Forskningsstrategisk utvalg består av følgende medlemmer:

  1. Prorektor for forskning
  2. Prodekaner forskning/forskerutdanning ved UiTs seks fakulteter, samt UMAK og UB
  3. Én representant fra TODOS og én representant fra studentparlamentet

Funksjonstiden for medlemsgruppe C er 1 år. Prorektor for forskning er leder for utvalget. Seksjonsleder SEFU er sekretær for utvalget.

Forskningsstrategisk utvalg har følgende oppgaver:

  1. Være rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
  2. Bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel. Det føres møtenotater fra forskningsstrategisk utvalg sine møter.

Medlemmer:

Winther, Jan-Gunnar
Aspaas, Per Pippin
Dalmo, Roy Ambli
Federhofer, Marie-Theres
Keskitalo, Petri Ilmari
Kvidal-Røvik, Trine
Maurstad, Anita
Riener, Cordian
Strøm, Morten Bøhmer
Sveen, Svein-Erik
Svendsen, John Sigurd Mjøen
Wangberg, Silje C.

Eksterne representanter:
Alexandra Kate Abrahams
Kristian Stave


UiT Talent

Fokusgruppe 1 - Yngre talenter, grunnforskning og internasjonal mobilitet

Fokusgruppe 2 - Toppforskning, store samfunnsutfordringer og internasjonalt samarbeid

Fokusgruppe 3 - Breddesatsing

Fokusgruppe 3 - Forskningsinfrastruktur

Fokusgruppe 3 - Innovasjon

 

 

Øvrige rapporter

Fokusgruppe for publiseringspolicy
Opprettet: 14. oktober 2016 (sak 36-16)
Leder: Stein Høydalsvik
Medlemmer: Torbjørn Alm, Jacques Godfroid, Ingvild Jakobsen, Jan Rosenvinge
Sekretær: Randi Østhus
 

Mandat
Opprettet: 14. oktober 2016 (sak 36-16)

Leder: Marie-Theres Federhofer
Medlemmer:
Sameline Grimsgaard, Raymond Kristiansen,
Line Melbøe, Anna Wirsing (Todos)
Sekretær: Håkon Fottland

Fokusgruppens rapport (01.06.2017)

 

 

Rapporter

UiT-dokumenter/saker

 

Nyhetsoppslag og innlegg

Fokusgruppe for innovasjon og entreprenørskap i utdanning
Opprettet: 14. oktober 2016 (sak 36-16)
Leder: Edel Storelvmo
Medlemmer: Synnøve Andersen, Geir Davidsen, Fred Godtliebsen, Geir Loren, Turid Moldenæs, Aurora Skagen (student), Monica Sundset
Sekretær: Marit M. Dahle og Sølvi B. Anderssen
Opprettet: 24. juni 2015 (sak 35-15)  - Avsluttet: 16.12.2015 (sak 36-16)
Leder: Fred Godtliebsen
Medlemmer: Tore Neset, HSL; Stein Høydalsvik, UB; Synnøve Thomassen, FinnFak; Marit Anne Hauan, TMU. Sekretær: Steinar Martin Paulsen, AFU

 
Rapport: Fokusgruppe for gjennomføring av ph.d.
Opprettet: 24. juni 2015 (sak 36-16) - Avsluttet: 18.05.2016 (sak 18-16)
Leder: Turid Moldenæs
Medlemmer: Fred Gotliebsen, prodekan forskning NT-fak
Jan Rosenvinge, prodekan forskerutdanning Helsefak

Erlend Dancke Sandorf, stipendiat BFE-fak

Sekretær: Sølvi B. Anderssen

 
Rapport: Fokusgruppe forskningsgrupper
Veileder for forskningsgrupper
Opprettet: 24. juni 2015 (sak 36-16) - Avsluttet: 29.01.2016 (sak 1-16)
Leder: Sameline Grimsgaard
Medlemmer: Marie-Theres Federhofer, Prodekan forskning, HSL-

fak

Geir Davidsen, Prodekan, KUNSTFAK

Stig Harald Solheim, Prodekan forskning, JURFAK

Sekretær: Ann Karin Tobiassen, seniorrådgiver, POA (sekretær)
 

Møter:

Fremtidige møter: