Instituttrådet ved Institutt for geovitenskap

Medlemmer:

Forwick, Matthias
Opheim, John Arne
Winsborrow, Monica
Laberg, Jan Sverre
Bergh, Steffen Gunnar
Waghorn, Kate Alyse
Kjellman, Sofia Elisabeth
Dahl, Trine Merete

Eksterne representanter:
Kurt Roger Fredriksen (Multiconsult)
Stina Mari Pettersen (studentrepresentant)

Møter:

Fremtidige møter:Avholdte møter:


2021


2020