Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi

Medlemmer:

Arntzen, Johan Eilertsen
Olsen, Bjørnar Julius
Damm, Charlotte

Eksterne representanter:
Henrik Schneideret Simonsen (studentrepresentant bachelorprogram)
May Isabell Hansen (studentrepresentant masterprogram)

Møter:

Fremtidige møter:Avholdte møter: