Instituttrådet ved Institutt for vernepleie


Representant for gruppen                                     Navn

Leder av instituttrådet                                              Gunn Elin Fedreheim

Fast vitenskapelig representant                                Silje Moshagen Jenssen

Midlertidig vitenskapelig representant                     Iselin Evensen

Teknisk/administrativ representant                           Kontorsjef Marina Trogen Hansen

Teknisk/administrativ representant                           Seniorrådgiver Linda Pettersen

Studentrepresentant                                                 Mina Thu Lilleberg

Ekstern medlem                                                        Fylkesleder FO Gøril Madsen

 

Medlemmer:

Fedreheim, Gunn Elin
Hansen, Marina
Pettersen, Linda
Evensen, Iselin
Jenssen, Silje Moshagen

Eksterne representanter:
Gøril Madsen
Mina Thu Lilleberg