Instituttrådet ved Institutt for psykologi


Leder for insittuttrådet: Instituttleder Per Håkan Brøndbo
Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Eelke Snoren. Vara er førsteamanuensis Matthias Mittner
Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Kjersti Lillevoll. Vara er Universitetslektor Jørgen Sundby
Fast vitenskapelig representant: Professor Sarah Martiny. Vara er professor Joar Vittersø 
Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Svein Bergvik. Vara er førsteamanuensis Gabriella Õturai 
Midlertidig vitenskapelig representant: Stipendiat Martin Jensen Mækelæ
Midlertidig vitenskapelig representant: Postdoktor Kjærsti Thorsteinsen
Teknisk/administrativt representant; Rådgiver Marte Kanck-Jørgensen. Vara er førstekonsulent Ann-Hilde Stelander.  
Studentrepresentant: Ane Kvarnes Bann
  
Studentrepresentant og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år. De øvrige oppnevnes for fire år.  

Medlemmer:

Lillevoll, Kjersti Rønningen
Martiny, Sarah Elisabeth
Bergvik, Svein Hugo
Kanck-Jørgensen, Marte
Hetland, Audun
Mittner, Matthias
Sundby, Jørgen
Vittersø, Joar
Óturai, Gabriella
Stelander, Ann-Hilde
Kjøterøe, Jane Katrine
Huijgens, Patty
Brøndbo, Per Håkan

Møter:

Fremtidige møter: