Programstyret ved Institutt for psykologi

Medlemmer:

Sæle, Rannveig Grøm
Dahl, Tove Irene
Bjørkedal, Espen
Lillevoll, Kjersti Rønningen
Kanck-Jørgensen, Marte
Dalbakk, Jon Andre
Unger, Dana

Eksterne representanter:
(BA)
(MA)
Elisabeth Klæbo Reitan
Runar Selaas (prof).
Vibeke Stalsberg (vara)