Vitenskapelig råd IHO

Medlemmer:

Clancy, Anne Mary Gerard
Norbye, Bente
Arntzen, Cathrine
Mehus, Grete
Pettersen, Gunn
Guddingsmo, Vibeke
Håkstad, Ragnhild Barclay
Blix, Bodil Hansen
Hopstock, Laila Arnesdatter

Møter:

Fremtidige møter:Avholdte møter: