Instituttrådet ved IHO

Medlemmer:

Johansen, Kurt Jonny
Huemer, Jeanette Elise
Hansen, Solrunn
Olsen, Marianne
Markussen, Rolf Andreas
Torsteinsen, Bjørn
Guddingsmo, Vibeke
Finnstø, Linda
Nedberg, Ingvild Hersoug
Johnsen, Maren
Breivik, Elisabet
Hopstock, Laila Arnesdatter