Profesjonell kompetanse i medisinstudiet (PROFKOM)

Medlemmer:

Wennevold, Katrine
Wifstad, Åge
Ringberg, Unni
Rudebeck, Carl Edvard
Pedersen, Ellen Birgitte
Ofstad, Eirik Hugaas
Agledahl, Kari Milch
Joakimsen, Ragnar Martin
Davis, Simon
Høifødt, Tordis Sørensen
Endresen, Torfinn
Blix, Egil Støre
Kranz, Simon

Eksterne representanter:
Tina Bruvoll

Møter:

Fremtidige møter: