Vitenskapelig kompetanse i medisinstudiet (VITKOM)

Medlemmer:

Skjeldestad, Finn Egil
Gram, Inger Torhild
Fenton, Kristin Andreassen
Langseth, Jannicke Malaekeh
Fure, Brynjar
Vonen, Barthold
Dahl, Christen Peder

Møter:

Fremtidige møter: