Programstyret for BA i ernæring og MA i klinisk ernæring


 

Referat

Møtereferat 24.02.2016

Møtereferat 25.1.2023

Medlemmer:

Sandanger, Torkjel M
Løchen, Maja-Lisa
Sjøttem, Eva

Eksterne representanter:
Hanne Rosendahl-Riise (ekstern representant UiB)
Helene L. Cai (student)
Kristin L. Nilsen (student)

Møter:

Fremtidige møter:Avholdte møter: