12. jun.. 2024 kl. 09:15–11:00

Sted: N-119


Innkallinger og referater:

Beskrivelse: Dokument:
Referat / Møteprotokoll: Møtereferat styremøte 12. juni 2024
Møteinnkalling: Møteinnkalling 12. juni 2024

Andre dokumenter:

Beskrivelse: Dokument:
Saksdokument: Sak AHR 02-24 Fremtidig organisering av studietilbudet i Russlandsstudier
Saksdokument: Sak AHR 03-24 Fremtidig organisering av studietilbudet i religionsvitenskap
Saksdokument: Sak AHR 03-24 vedlegg 1: Revisjon av emneporteføljen i religionsvitenskap
Saksdokument: Sak AHR 03-24 vedlegg 2: Ressursoversikt REL - Høst 2025
Saksdokument: Sak AHR 03-24 vedlegg 3: Ressursoversikt REL - Vår 2026
Saksdokument: Sak AHR 03-24 vedlegg 4: Innspill fra fagmiljøet i religionsvitenskap
Saksdokument: Sak AHR 04-24 Fremtidig organisering av studietilbudet i arkeologi
Saksdokument: Sak AHR 04-24 vedlegg 1: Bachelor i arkeologi og ressursbruk - Juni 2024
Saksdokument: Sak AHR 04-24 vedlegg 2: Ressursoversikt arkeologi ny BA - høstsemester
Saksdokument: Sak AHR 04-24 vedlegg 3: Ressursoversikt arkeologi ny BA - vårsemester
Saksdokument: Sak AHR 04-24 vedlegg 4: Oppbygning arkeologi del 1
Saksdokument: Sak AHR 04-24 vedlegg 5: Oppbygning arkeologi del 2
Saksdokument: Sak AHR 05-24 Fremtidig organisering av studietilbudet i historie
Saksdokument: Sak AHR 05-24 vedlegg 1: Revidert BA HIS oppbygging m ressursoversyn 0406 2024
Saksdokument: Sak AHR 05-24 vedlegg 2: Ressursoversikt historie høst revidert plan
Saksdokument: Sak AHR 05-24 vedlegg 3: Ressursoversikt historie vår revidert plan
Annet: Fullmaktssak AHR 1-24 Revisjon av ARK-emner
Annet: Fullmaktssak AHR 2-24 Revisjon studieplan MA Russlandsstudier
Annet: Fullmaktssak AHR 3-24 Revisjon av REL-emner V-25
Annet: Fullmaktssak AHR 4-24 Oppretting av nytt emne - HIS-2200 BA-oppgave i historie
Annet: Fullmaktssak AHR 5-24 Oppretting av et nytt REL-emne

Ansvarlig for siden: Tore Børseth Bentz
Sist endret: 14.06.2024