8. nov.. 2019 kl. 09:00–12:00

Sted: Harstad


Innkallinger og referater:

Beskrivelse: Dokument:
Referat / Møteprotokoll: Møtereferat fra instituttrådsmøte 08.11.2019
Møteinnkalling: Møteinnkalling Instituttrådsmøte 08.11.2019

Ansvarlig for siden: Marina Hansen
Sist endret: 30.10.2020

Andre tilstede:

Leif Lysvik
David Bergkvist