21. feb.. 2020 kl. 09:00–12:00

Sted: Harstad


Innkallinger og referater:

Beskrivelse: Dokument:
Referat / Møteprotokoll: Referat instituttråd IVP - møte 21.02.2020
Møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste Instituttrådsmøte 21.02.2020

Ansvarlig for siden: Marina Hansen
Sist endret: 30.10.2020

Andre tilstede:

Daniel Bergkvist