Illustrasjonsbilde

Ledelsen


Camilla Brekke – Prorektor forskning og utvikling / Professor

Foto: David Jensen / UiT


Kathrine Tveiterås – Prorektor utdanning

Foto: Christian Halvorsen / UiT


Bård Borch Brøndlund Michalsen – Førstelektor

Foto: Tomas Rolland / UiT


Sveinung Eikeland – Forskar 1183/Sosiolog

Foto: UiT


Dag Rune Olsen – Rektor

Foto: Christian Halvorsen / UiT


Administrasjonen


Stig Ørsje – IT-direktør Foto: UiT
Odd Arne Paulsen – Organisasjons- og økonomidirektør Foto: UiT
Heidi Adolfsen – Direktør forskning, utdanning og formidling Foto: UiT
Erland Loso – Direktør Bygg og eiendom Foto: UiT

Fakultetsledelse


Johanne Raade – Direktør ved Universitetsbiblioteket Foto: UiT