Helse, velferd og livskvalitet

Dette er en samleside for det tematiske satsingsområdet Helse, velferd og livskvalitet

Attraktive samfunn i nord betinger de beste skoler, helsetjenester og andre tjenester som fremmer folks livskvalitet. UiT skal utvikle kunnskap om:

  • Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser
  • Oppvekst, dannelse og læring
  • Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet
  • Samiske språk, kultur og livskvalitet
  • Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling


Forskningsgrupper innenfor satsingsområdet:

Melbye, Hasse
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Trovik, Tordis A
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Åsbakk, Kjetil
Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Trovik, Tordis A
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Eisemann, Martin
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Fossil og fornybar energiproduksjon, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Digital kompetanse i utdanningene, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst

Sigurdsen, Randi
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Parks, Justin
Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Ytrehus, Kirsti
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Oppvekst, dannelse og læring, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling, Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Myrmel, Truls
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Småbrekke, Lars
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling

Samiske språk, kultur og livskvalitet, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Sager, Georg
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Jorde, Rolf
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Jorde, Rolf
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Fremstedal, Roe
Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Sager, Georg
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Welde, Boye
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling

Pettersen, Gunn
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Adolfsen, Frode
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Saus, Merete
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Samiske språk, kultur og livskvalitet

Weum, Sven
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Digital kompetanse i utdanningene, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling

Florholmen, Jon
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Florholmen, Jon
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Revhaug, Arthur
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Revhaug, Arthur
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Ørbo, Anne
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Ørbo, Anne
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Norbye, Bente
Digital kompetanse i utdanningene, Oppvekst, dannelse og læring, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Friborg, Oddgeir
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring

Olsen, Jan Abel
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Berge, Gerd
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Johansen, Dag
Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Myrmel, Truls
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Ytrehus, Kirsti
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Småbrekke, Lars
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Svartdal, Frode
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Acharya, Ganesh
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Clancy, Anne
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Bjørnå, Hilde
Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene

Stensvåg, Klara
Fossil og fornybar energiproduksjon, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Lian, Olaug S.
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling

Weum, Sven
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, -- Helse, velferd og livskvalitet --, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Johansen, Terje
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Sylte, Ingebrigt
Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Sylte, Ingebrigt
Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Johansen, Terje
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Jensen, Einar
Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Brun, Vegard
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring

Nilssen, Øivind
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Brun, Vegard
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Nilssen, Øivind
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Andersen, Anders
Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Meknas, Khaled
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Flægstad, Trond
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Anfinsen, Roar
Oppvekst, dannelse og læring

Flægstad, Trond
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Nylund, Anna
Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene

Kane, Aina Aune
Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling

Haug, Veronica
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling

Nylund, Anna
Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene

Sørlie, Tore
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Høye, Anne
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Mehus, Grete
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Ravna, Øyvind
Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Gaski, Harald
Oppvekst, dannelse og læring, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst

Iversen, Anita
Digital kompetanse i utdanningene, Oppvekst, dannelse og læring, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling

Hetland, Audun
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Førde, Anniken
Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst

Arranz, Lorena
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Lund, Eiliv
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Oppvekst, dannelse og læring

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Bjørklund, Ivar
Samiske språk, kultur og livskvalitet

Rørnes, Karin
Oppvekst, dannelse og læring

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Bremnes, Roy M.
Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Smedsrød, Bård
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Smedsrød, Bård
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Acharya, Ganesh
Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger

Skip to main content