PÅMELDING HER - INNEN 3 AUGUST" /> PÅMELDING HER - INNEN 3 AUGUST" />

Femten år med fastlegeordningen. Hva nå?

Hva kan vi lære av forløpet fra forsøksordning og frem til i dag?
Hvilke justeringer av ordningen bør gjøres for å møte morgendagens utfordringer?

Scandic Ishavshotell i Tromsø 31. august 2016. 

Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ønsker velkommen til en dag fylt av fag og feiring - med blikket rettet fremover. Kurset er godkjent som 7 timer valgfritt kurs i allmennmedisin og samfunnsmedisin 

PÅMELDING HER - INNEN 3 AUGUST

Program

  10:45 Åpning ved Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet

  11:00 Strategiske valg og arbeidsmåter frem til fastlegeordningen

• Faglig begrunnet strategi, ved fastlege i Mo i Rana Anette Fosse.

• Hvordan Legeforeningen og myndighetsnivået jobbet sammen, ved fastlege i Ørskog Tom W. Christiansen.

  12:00 Lunch

  13:00 Utviklingen sett fra et helsetjenesteperspektiv

• Forskningsleder ved NSDM, Birgit Abelsen og professor og fastlege i Alta, Peder Halvorsen.

  14:00 Drøfting av fastlegeordningen i et samhandlingsperspektiv

• Samhandlingsdirektør i Helse Midt RHF, Daniel Haga.          

   14:45 Pause

  15:15 Hva skaper fornøyde fastleger, befolkning og myndigheter?

• Kommunalsjef for helse og velferd i Fredrikstad, Nina T. Grønvold.

  15:45 Skråblikk på fastlegeordningen

• Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø.

  16:10 Pause

  16:30 Fastlegeordningen fremover

• AF-leder, Kari Sollien og allmennlege i spesialisering (ALIS) i Alta, Ane Emaus.

  17:00 Debatt, ledes av NFA-leder og fastlege i Halden, Petter Brelin og president i Wonca Europe og fastlege i

            Oslo, Anna Stavdal.

  18:00 Avslutning av seminaret

 

 19:30 FESTMIDDAG

Vi har også invitert festlegens beste venner og lover retoriske, musikalske og smakfulle opplevelser fra landsdelen