Nødfryser

Nødfryser er et tilbud for leie av korttidslagring med maks 2 ukers varighet. Du må alltid avtale leie på forhånd. Bruk av nødfryser gjelder kun for humant biologisk materiale hvor UiT Norges arktiske universitet er forskningsansvarlig institusjon.

Akutte hendelser – hele døgnet

  1. Ring vakttelefon: 92 06 97 00
  2. Send inn skjema for akutt bruk av nødfryser


Planlagte hendelser - mandag-torsdag

Leie av nødfryser ved planlagte hendelser som avriming, reingjøring og service, kan foregå mandag til torsdag. Dette avtales på forhånd ved å sende inn skjemaet under.


Leiepris nødfryser

Leiepris kr 3109,-/påbegynt uke eks. mva.
Prøvesamlinger hvor det allerede betales for leie av langtidslagring i Biobanken er fritatt for betaling av leiepris nødfryser.

 

Generell informasjon nødfryser

Som en del av vårt mandat på å ivareta biobankdrift og forvaltning av innsamlet humant biologisk materiale ved fakultetet står Biobank - Helsefak for kontinuerlig drift og utleie av nødfrysere. En forutsetning for å benytte våre nødfrysere er at UiT Norges arktiske universitet er registrert som forskningsansvarlig institusjon for det aktuelle biologiske materialet. Dette gjelder uansett om situasjonen er akutt eller planlagt.

Leie av nødfryser skal alltid avtales med Biobank - Helsefak. Dette fordi det er grunnleggende viktig for Biobanken å holde oversikt over logistikken på bruk av nødfryserne sånn at ingen risikerer å få sitt prøvemateriale ødelagt på grunn av at nødfryserne plutselig er opptatt, noe vi heldigvis har unngått så langt. Dermed er varsling til oss helt nødvendig sånn at vi kan ivareta den servicen vi skal stille med til våre brukere, og som følger vårt mandat pålagt oss fra Helsefak.

Generelle henvendelser til Biobanken rettes til ansvarlig for daglig drift, mens Biobank vakttelefon kun skal kontaktes ved akutte hendelser.

Biobanken har nødfrysere av typen -70°C kistefrysere og -20°C kistefrysere.

Ved leie av nødfryser er prøvematerialet inkludert i vårt kvalitetssikringssystem med loggført temperaturovervåkning og døgnkontinuerlig alarmovervåkning.

For prøvesamlinger hvor det allerede betales for leie av langtidslagring i Biobanken er leiepris nødfryser inkludert som en del av det totale servicetilbudet vi tilbyr. Det presiseres at fritak fra leiepris følger den aktuelle prøvesamlingen, og altså ikke prosjekt/prosjektleder/forskningsgruppe.

Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN


EUTRO


Biobank Norge


Beste praksis for norske biobanker


Europeisk infrastruktur for biobank (BBMRI-ERIC)