Nyttig informasjon og nettsider

Her finner du informasjon om viktige datoer, søknadsfrister og linker til nyttige nettsider.


Viktige datoer:

Søknadsfrist VGS

 • Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring: 1.mars
 • Søknad på grunnlag av særskilte behov: 1.februar
 • Søknad til lærekandidatordningen: 1 februar
 • Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

(Informasjon er hentet fra utdanning.no)

 

Søknadsfrist høyere utdanning: NB! En del utdanninger har lokalt opptak. Se neste avsnitt.

 • 1. februar: søknadsportalen åpner og studieoversikten blir lagt ut.
 • 1.mars: søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning. Denne fristen gjelder: Politihøgskolen, luftfartsfag ved UiT – Norges arktiske universitet, søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden, søkere som søker med realkompetanse, søkere som søker om tidlig opptak, søkere som søker om særskilt vurdering.
 • 20. mars: dokumentasjonsfrist for 1.mars-søkere.
 • 15. april: ordinær søknadsfrist for samordna opptak.
 • 10.mai: dokumentasjonsfrist for 15.april-søkere.
 • 1. juli: frist for å ettersende dokumenter
 • 1. juli: frist for å omprioritere studieønsker
 • 20. juli: svar på hovedopptaket til høyere utdanning
 • 20. juli: restetorget åpner på Samordna opptak.
 • 26. juli: siste frist for å svare på hovedopptaket.

(Informasjon er hentet fra utdanning.no)


Lokalt opptak til høyere utdanning:

En del utdanninger har lokalt opptak, og du må da sjekke med det aktuelle lærestedet for oversikt.

UiT – Norges arktiske universitet
For enkeltemner er søknadsfristen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for høstsemesteret. En del program har andre søknadsfrister, sjekk studiekatalogen: https://uit.no/utdanning

Lokal søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uit

 

Nyttige nettsider:

Generelt:

Videregående opplæring:

Høyere utdanning:

Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 02.11.2017 13:02