Kvalifiseringstiltak

Gjennom et samarbeid med NAV Finnmark, kan DigForsk tilby tiltaksplasser til arbeidssøkende. Tiltaksplassene gir kompetanseheving i form av strukturert arbeidspraksis og formell utdanning.Er du arbeidssøkende og ønsker nye muligheter? Vi hjelper deg på vei.

DigForsk AS tilbyr et fleksibelt kvalifiseringsprogram som er tilpasset deg som arbeidssøker. Målsettingen er at du skal komme raskest mulig tilbake til arbeidslivet eller ordinær utdanning. Hos oss vil du få arbeidserfaring og utdanning som vil gi deg økt kompetanse og bedre sjansene dine på det ordinære arbeidsmarkedet eller til videre studier. Du får attest for arbeidet du utfører for oss og ved fullførte studier får du også studiepoeng, vitnemål eller kompetansebevis. Arbeidserfaring og utdanning skal øke din kompetanse og bedre sjansene på det ordinære arbeidsmarkedet. Mens du er i kvalifiseringsprogrammet vil du få hjelp til å skrive jobbsøknader, lage CV og forberede deg til jobbintervjuer.

Gjennom kvalifiseringsprogrammet får du:

  • Kompetanseheving i form av utdanning og arbeidspraksis.
  • Formell utdanning med individuell kartlegging og veiledning i studiemuligheter.
  • Du mister ikke stønaden, og får dekt utdanningskostnader.
  • Dataopplæring (både til studier og digitaliseringsarbeid).
  • Veiledning i CV- og søknadsskriving og forberedelse til intervju med intervjutrening.
  • Trygghet i perioden du deltar på programmet
  • Et fellesskap med arbeids- og studiekollegaerEn vanlig dag hos oss starter med at du jobber med digitalisering fram til lunsj. Etter lunsj går resten av arbeidsdagen til egne studier. Arbeidstiden er fra kl. 08.00 til kl. 15.30. De fleste følger et program som innebærer at de er på sentralen 35 timer per uke, og tiden deles likt mellom arbeid og utdanning. For arbeidssøkere med andre behov kan vi tilby et individuelt opplegg, for eksempel en deltidsplass eller en ren studieplass. Sammen med NAV kan vi diskutere hvordan vi kan tilpasse det best for deg. 

Digitaliseringsarbeid:
Første halvdel av arbeidsdagen går til digitaliseringsarbeid, hvor ulike oppdragsgivere kontakter oss for å få gjennomført digitaliseringsprosjekt; registrering, transkribering, skanning, digitalisering av lyd og mikrofilm. Avhengig av hvilke prosjekt din sentral jobber med vil du få mulighet til å tilegne deg erfaring fra ulike verktøy som benyttes i arbeidet som skal gjøres. 

Studier:
Siste halvdel av dagen går til egne studier, hvor du får mulighet til å følge nettbaserte kurs gjennom videregående skoler, høyskoler, universitet eller andre studieleverandører. Vi legger også til rette for kurs eller støtteundervisning på sentralen ved behov. Din leder ved sentralen vil hjelpe deg med å kartlegge din kompetanse og veilede deg i valg av videre studier. Du vil få god oppfølging underveis, og det legges til rette for at du kan gjennomføre studiet på en best mulig måte. Studietiden skal ikke tilbringes hjemme, men er en del av arbeidsdagen din. Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 02.11.2017 11:37


Lurer du på noe?

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om vårt tilbud.Ønsker du å søke opptak til utdanning, og lurer på hvor du finner informasjon?
Her finner du nyttige nettsider og informasjon om søknadsfrister.Utdanning på ditt hjemsted

  • Lokale veiledere
  • Fleksibel og individuell tilrettelegging
  • Kvalifiseringsprogram

Raskeste vei tilbake til arbeidslivet