DigForsk AS tilbyr digitalisering av arkiv og samlinger

DigForsk digitaliserer arkiv og samlinger som har relevans for forskning, utdanning og formidling. Vi tilbyr først og fremst arbeidskraft for registrering av kildemateriale og data. Vi kan også bistå med skanning av historiske dokumenter og fotografier. I tillegg har vi erfaring å digitalisere lydbånd og microfilm og vi kan også transkribere tekst og intervjuer. 


Her er en oversikt over våre tjenester:

RegistreringDigForsk tilbyr først og fremst arbeidskraft for innregistrering av data. Vi har 5 registreringssentraler som kan registrere fysisk materiale digitalt. 

Hva registrerer vi?

Vi har erfaring med ulike typer kildemateriale, for eksempel

  • bøker/ protokoller
  • dokumenter
  • fotografier
  • arkivkort
  • intervjuer (lyd)

Originalteksten kan være håndskrevet eller maskinskrevet.

Vi skanner inn materialet ved en av våre registreringssentraler. Deretter registrerer  vi informasjonen (fra skannet dokument eller fra originalmaterialet) på den måten som oppdragsgiver ønsker. Vi kan også transkribere selve dokumentet hvis det er håndskrevet. Ofte har oppdragsgiver en database fra før som det skal registreres inn i. Da installerer vi databaseprogrammet på våre maskiner eller vi kobler oss på via nett med tilpassede rettigheter, deretter registrerer vi direkte inn i databasen. Ved oppstart gir oppdragsgiver en introduksjon til materialet og hvis nødvendig gir oppdragsgiver også opplæring i bruk av databaseprogrammet og i rutinene for registreringen.

Oppfølging og rapportering

Våre registreringssentraler ligger i Finnmark. Vi har lang erfaring og gode rutiner for å følge opp arbeidet i en desentralisert bedrift. Ved hver registreringssentral er det 8-10 medarbeidere og en leder/produksjonsleder. Lederen følger opp medarbeiderne og er din kontaktperson for oppdraget, med jevnlig rapportering om fremdriften i registreringen.


Transkribering

Håndskrevne dokumenter

Det kan være ønskelig å få transkribert gamle dokumenter slik at de er lettere tilgjengelige. I slike tilfeller transkriberer vi bokstav for bokstav, uten tilpasninger til moderne språk. Vi transkriberer norsk, samisk og engelsk i hovedsak, men av og til kan vi ha kompetanse på andre språk. Vi har erfaring med gotisk skrift fra vårt oppdrag med Kirkebøkene, men også  med vanlig håndskrift : Fram museum og Kon-Tiki museet. Spør oss gjerne om du lurer på om vi kan hjelpe deg.

Transkribering av intervjuer

Vi transkriberer intervjuer for forskere og studenter i forbindelse med forskningen deres. Vi transkriberer også for museer og arkiver som har slikt materialet i samlingene og som ønsker skriftlig tilgang (og søkbarhet) til temaene som tas opp i disse intervjuene. Når vi transkriberer intervjuer avklarer vi på forhånd hvilke kriterier vi skal transkribere etter. F. eks. gjelder dette om hvordan dialektord skal transkriberes og hvordan  vi skal forholde oss til pauseord, kremting og markering av hvem som snakker blant annet.


Skanning

DigForsk kan også tilby skanning av historiske dokumenter og fotografier. 

Formater

For å sikre et verdifullt materiale for ettertiden så følger vi anbefalingene fra Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 8-17.

Vi skanner som regel til TIFF eller PDF/A-2b, men vi kan også lage sammenhengende dokumenter i PDF som har lenker til de forskjellige sidene. Hvis formålet med digitaliseringen er bevaring anbefaler vi både TIFF og PDF/A-2b som formater. Hvis formålet er å gjøre materialet tilgjengelig på nett, leverer vi både TIFF-filer (som back-up filer) og vanlig PDF som bruksfiler.

Andre tjenester

Hvis du ønsker det kan innholdet transkriberes, vi kan laste opp og legge inn både originaldokument/bilde og transkribert versjon i en database,  Vi kan også registrere metadata (følgedata) inn i databasen. Vi har erfaring med både UNIMUS, PRIMUS, Arkivportalen og en rekke mindre databaser.

Dette sørger for mindre slitasje på originaldokumentene, og dokumentene kan også brukes i formidlingsøyemed.


Digitalisering av lyd

Vi digitaliserer kassetter og lydbånd. 

Vi overfører filene til digitalt format, renser dem for sekundær støy, lytter gjennom dem for å forsikre oss om at kvaliteten er tilfredstillende og klipper filene etter instruks fra oppdragsgiver. Arbeidet med å digitalisere filene inkluderer også å føre logg. Det vil si at vi registrerer i eget skjema: navn og lengde på filene. I tillegg kan vi skrive opp emneord både på samisk, norsk og eventuelt også andre språk, og tidspunkter for når disse emneordene opptrer i filene.

Vi har blant annet digitalisert:

Joik for Samisk Arkiv.

Intervjuer og opptak fra Jon Ole Nilsen/ Nuorttanaste-arkivet for Varanger samiske museum.

 

Microfilm

Vi har nå kjøpt inn en microfilmskanner. Ta kontakt med oss hvis du lurer på om vi kan hjelpe deg. Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 05.11.2018 15:12

Ønsker du å bestille et oppdrag?
Ta kontakt med oss her.