Samarbeidspartnere

Per tid har vi samarbeid med to universiteter i Finland, - Universitetet i Uleåborg om datainnsamling, og med universitetet i Tammerfors på salivfysiologi. I tillegg samarbeider vi med andre forskningsgrupper ved Institutt for klinisk odontologi med, for eksempel, statistiske analyser, spytt fysiologi og mikroskopiske metoder for å vurdere kvaliteten på restaureringer.