Biobankmodulen i EUTRO

EUTRO inneholder et fullverdig sporingssystem med all funksjonalitet som kreves for å kunne administrere biobanker og de biologiske prøvene de inneholder.

Løsningen er fullstendig dynamisk, med egne definisjoner på begrepene som brukes. Dette gjør at alle biobanker kan benytte seg EUTRO’s sporingssystem for biologiske prøver.

Funksjonalitet i biobankmodulen:
Alle forskningsbiobanker kan benytte seg EUTRO’s sporingssystem for biologiske prøver. Foto: Marius Fiskum
 • Fleksibel og dynamisk begrepsdefinering
 • Prøvetyper
 • Lagertyper
 • Oppbevaringsmedium
 • Sterk søkefunksjonalitet bl.a. mot kobling datasett/biobanker
 • Full plukklistefunksjonalitet
 • Logging av alle viktige hendelser
 • Full sporing
  • Lagerbevegelser
  • Hendelser
  • Foredling og utlevering av materiale
 • Reservasjoner av prøver mot prosjekt
 • Dokumenter mot prøver
 • Adgangsbegrensning i flere nivå
EUTRO

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004.


Mer informasjon om Forskningsbiobankene