Om EUTRO

 

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004. Foto: Marius Fiskum

Hovedmodulene i EUTRO er tett integrert med hverandre og har ulike integrasjoner mot andre systemer. Tilgangsstyring sikrer at ingen har innsyn i mer enn det de er definert til å skulle ha. All sikring av data er ivaretatt etter krav fra Datatilsynet. 

 


Prosjektmodulen

Prosjektmodulen i EUTRO skal oppbevare og administrere informasjonen om de forskjellige forskningsprosjektene, og fungerer som styringsverktøy. 


Datasettmodulen

Datasett i EUTRO benyttes til å lagre, administrere og utlevere forskningsdata, og gir mulighet for å presentere aggregert informasjon om de spesifikke variabler til et presentasjonsverktøy på web.


Biobankmodulen

EUTRO inneholder et fullverdig sporingssystem med all funksjonalitet som kreves for å kunne administrere biobanker og de biologiske prøvene de inneholder. Løsningen er fullstendig dynamisk, med egne definisjoner på begrepene som brukes. Dette gjør at de alle biobanker kan benytte seg EUTRO’s sporingssystem for biologiske prøver.

EUTRO

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN