Cristin for fullstendig oversikt for hver av forskerne Vitenskapelige publikasjoner fra kjernemedlemmer de siste fem årene:" /> Cristin for fullstendig oversikt for hver av forskerne Vitenskapelige publikasjoner fra kjernemedlemmer de siste fem årene:" /> Pedagogisk filosofi | UiT

Publikasjoner

Se Cristin for fullstendig oversikt for hver av forskerne

Vitenskapelige publikasjoner fra kjernemedlemmer de siste fem årene:

 

Morten Bartnæs:

 • Bartnæs, Morten. Forandringsspil: Om tangram, kalejdoskop og gådespil i H.C. Andersens “Sneedronningen”. Plys 2021. ISSN 0901-7623.
 • Bartnæs, Morten. Northern Genealogies in ‘The Snow Queen’ and Frozen. Nordlit 2020. ISSN 0809-1668.s 285 - 302.s doi: 10.7557/13.5478.

Jens Breivik:  

 • Breivik, Jens. (2020). Searching for a framework to analyze critical thinking and rational argumentation in online educational discussions. Ph.D.-avhandling. UiT Norges arktiske universitet. https://hdl.handle.net/10037/19214
 • Breivik, Jens. Argumentative Patterns in Students’ Online Discussionsin an Introductory Philosophy Course, Micro- and Macrostructures of Argumentation as Analytic Tools. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 15(No. 1-2020), 8-23.
 • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Breivik, Jens. Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology 2020. ISSN 0007-1013.

Hilde Brox:

 • Brox, Hilde; Pötzsch, Holger. Communicative digital skills. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597.s 71 - 84.
 • Brox, Hilde. Collaborative writing with online tools. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202547615.s 92 - 105.
 • Brox, Hilde. Whats in a wiki? Issues of agency in light of student teachers' encounters with wiki technology. (fulltekst)  Nordic Journal of Digital Literacy 2017; Volum 12 (4). ISSN 1891-943X.s 129 - 142.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2017-04-03.

Andrew Kristiansen:

 • Kristiansen, Andrew. Recognition and equal educational opportunities. Education In The North 2021; Volum 28 (1). ISSN 0424-5512.s 82 - 98.s doi: https://doi.org/10.26203/mt38-v971.
 • Kristiansen, Andrew. Anerkjennelse og pedagogikk.  Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4. s 210-228.

Pål Anders Opdal:

 • Nordli, Ingrid C.; Opdal, Pål Anders. Økte skriveferdigheter gjennom formativ vurdering. Læring om læring 2022; Volum 8 (1). ISSN 2535-4108.
 • Opdal, Pål Anders. To Do or To Listen? Student Active Learning vs. the Lecture. Studies in Philosophy and Education (2021). https://doi.org/10.1007/s11217-021-09796-3
 • Opdal, Pål Anders. Inside the Black Box: On the Concepts "Teaching" and "Learning" and the Connections Between Them. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 14.s doi: 10.1080/00313831.2019.1577752.
 • Opdal, Pål Anders. From teaching to learning? Scientific staff reflecting upon their own teaching. [Fra undervisning til læring? Vitenskapelig ansatte reflekterer over egen undervisningshverdag]. Nordic Studies in Education 2018; Volum 38 (3). ISSN 1891-5914.s 252 - 270.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-03-05.
 • Opdal, Pål Anders. Språk på tomgang? Om "læringsutbytte" i norsk høyere utdanning. UNIPED 2018; Volum 41 (2). ISSN 1893-8981.s 87 - 105.s doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-02.

Randi Skjelmo:

 • Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene. Isaac Olsens kopibok- en kilde til tidlig misjon i Norge. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018; Volum 72 (1). ISSN 1504-6605.s 44 - 57.
 • Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene. Isaac Olsen - lærer og forkynner. Heimen - Lokal og regional historie 2017; Volum 54 (1). ISSN 0017-9841.s 62 - 85.s doi: 10.18261/ISSN.1894-3195-2017-01-05.
 • Skjelmo, Randi. Fire tekststykker knyttet til samemisjonæren Thomas von Westen 1717 - 1723. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2017. ISSN 1652-4772.s 83 - 103.
 • Skjelmo, Randi. Profesjon og pedagogikk. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 264 - 289.
 • Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene. Preludium til misjonen i Finnmark. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (4). ISSN 1893-0263.s 301 - 321.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-04-03.

Mariann Solberg:

 • Solberg, Mariann. Dannelse i nord. Pedagogisk-filosofiske refleksjoner om sted, kunnskap, danning og skole. I Bostad, Inga (red) Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi. Spartacus 2021, s. 171-196.
 • Solberg, Mariann. The Student as Consumer or Citizen of Academia and Academic Bildung, i Søren S. E. Bengtsen, Sarah Robinson, Wesley Shumar (2021) The University Becoming. Perspectives from Philosophy and Social Theory, i serien Debating Higher Education: Philosophical Perspectives, Springer Nature 2021, p. 173-184.
 • Solberg, Mariann. Hvilken rolle spiller menneskesyn i pedagogisk tenkning? i Torjussen Lars Petter og Hilt, Line (2021) Grunnspørsmål i pedagogikken, Fagbokforlaget, s. 151-168. 
 • Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein; Solberg, Mariann; Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning.  Chandos Publishing 2017 ISBN 9780081009215.
 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning.  UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1893-8981.s 284 - 298.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-02.

 Anna-Maria Stenseth:

 • Stenseth, Anna Maria Helena; Rød, Daniel Andre Voll. Reflexivity and educational decision-making processes among secondary school pupils. In Margaret S. Archer, Unn-Doris K. Bæck, Tone Skinningsrud: The Morphogenesis of the Norwegian Educational System - Emergence and Development from a Critical Realist Perspective, Routledge 2022, ISBN 9780367756772.
 • Stenseth, Anna-Maria Helena; Bæck, Unn-Doris K. Being Able to Stay or Learning to Stay: A Study of Rural Boys’ Educational Orientations and Transitions. Journal of Applied Youth Studies (JAYS) 2021. ISSN 2204-9193.s doi: 10.1007/s43151-021-00038-4.