Publikasjoner

Se Cristin for fullstendig oversikt for hver av forskerne

Vitenskapelige publikasjoner fra de siste fem årene:

Kristin Emilie W Bjørndal:

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Barns utvikling av kritisk tenkning – avgjørende for bærekraftig utvikling.  Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 85 - 98.
 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling.  Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 21 - 35.
 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Bærekraft i praksis i barnehagen.  Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 99 - 114.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Filosofiske samtaler - stimulering av elevers kritiske tenkning.  Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 245 - 280.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?.  (fulltekst)  Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 193 - 211.

Jens Breivik:

 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Digitale verktøy og læring i høyere utdanning.  Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0.s 231 - 248.
 • Breivik, Jens. Critical Thinking in Online Educational Discussions Measured as Progress through Inquiry Phases: A Discussion of the Cognitive Presence Construct in the Community of Inquiry Framework.  (fulltekst)  International journal of e-learning & distance education 2016; Volum 31 (1). ISSN 1916-6818.

Bent-Cato Hustad:

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato; Korneliussen, Tor. Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning.  Tidsskrift for velferdsforskning 2017; Volum 20 (1). ISSN 0809-2052.s 27 - 44.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-02.

Jonas Jakobsen:

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere.  (data)  Etikk i praksis 2018; Volum 12 (2). ISSN 1890-3991.s 143 - 157.s doi: 10.5324/eip.v12i2.2267.
 • Jakobsen, Jonas. Secularism, Liberal Democracy, and Islam in Europe: A Habermasian Critique of Talal Asad.  (data)  Contrastes (Málaga) 2015. ISSN 1136-9922.s 113 - 125.
 • Jakobsen, Jonas. Contextualising Religious Pain: Saba Mahmood, Axel Honneth, and the Danish Cartoons.  (data)  Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.
 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought.  (data)  Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.s 147 - 168.s doi: http://dx.doi.org/10.1163/9789004287341_008.

Hilde Brox:

 • Brox, Hilde. Collaborative writing with online tools.  Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202547615.s 92 - 105.
 • Brox, Hilde. Whats in a wiki? Issues of agency in light of student teachers' encounters with wiki technology.  (fulltekst)  Nordic Journal of Digital Literacy 2017; Volum 12 (4). ISSN 1891-943X.s 129 - 142.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2017-04-03.
 • Brox, Hilde. Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills?.  Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 329 - 346.

Pål Anders Opdal:

 • Opdal, Pål anders. From teaching to learning? Scientific staff reflecting upon their own teaching. [Fra undervisning til læring? Vitenskapelig ansatte reflekterer over egen undervisningshverdag].  Nordic Studies in Education 2018; Volum 38 (3). ISSN 1891-5914.s 252 - 270.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-03-05.
 • Opdal, Pål anders. Språk på tomgang? Om "læringsutbytte" i norsk høyere utdanning.  UNIPED 2018; Volum 41 (2). ISSN 1893-8981.s 87 - 105.s doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-02.
 • Opdal, Pål anders. Å kunne mer enn man har lært? Om "generell kompetanse" i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.  Studier i Pædagogisk Filosofi 2016; Volum 5 (2). ISSN 2244-9140.s 62 - 78.s doi: 10.7146/spf.v5i2.23704.

Olav Kansgar Straum:

 • Straum, Olav Kansgar. Klafkis kategoriale danningsteori og didaktikk.  (data)  Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02946-7.s 30 - 52.
 • Straum, Olav Kansgar. Klafki-tolkninger i nyere norsk forskning.  (data)  Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02946-7.s 53 - 68.

Astrid Strandbu:

 • Dale, Clas; Strandbu, Astrid. Teknologistøtte i undervisnings- og læringsprosesser.  Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456.s 213 - 231.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation.  Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 183 - 208.s doi: 10.1007/978-3-319-73019-6_10.
 • Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid. Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd.  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 94 (1). ISSN 0800-1014.s 54 - 70.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-01-05.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke Jensen. Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge.  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 04 (04). ISSN 0800-1014.s 254 - 272.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-04-04.
 • Lauritzen, Camilla; Strandbu, Astrid; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser..  Nordic Studies in Education 2016; Volum 35 (1). ISSN 1891-5914.s 57 - 69.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-01-05.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge. Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning.  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016; Volum 14 (4). ISSN 1503-2965.s 360 - 385.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-04-04.
 • Strandbu, Astrid; Vis, Svein Arild. Barnets deltakelse i beslutningene.  Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.s 144 - 161.
 • Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten. Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse.  2016; Volum 9 (9). ISSN 1893-3580.s 231 - 249.
 • Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo. Musikk, ungdom, deltakelse. Musikk i forebyggende arbeid.  2015 ISBN 978-82-15-02439-4.
 • Strandbu, Astrid; Schultz, Jon-Håkon. Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?.  Barn 2015; Volum 33 (2). ISSN 0800-1669.s 41 - 53.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling.  (fulltekst)  Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling 2015; Volum 43 (4). ISSN 0332-5415.s 271 - 291.
 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?.  (fulltekst)  Scandinavian Psychologist 2015; Volum 2 (e16). ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.2.e16.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Jenssen, Toril Synnøve. Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway.  European Journal of Social Work 2015. ISSN 1369-1457.s doi: 10.1080/13691457.2015.1086727.

Andrew Kristiansen:

 • Kristiansen, Andrew. Anerkjennelse og pedagogikk.  Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 210 - 228.
 • Kristiansen, Andrew. Teachers as Rural Educators.  (fulltekst)  Alberta Journal of Educational Research 2015; Volum 60 (4). ISSN 0002-4805.s 629 - 642.

Mariann Solberg:

 • Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein; Solberg, Mariann; Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning.  Chandos Publishing 2017 ISBN 9780081009215.
 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning.  UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1893-8981.s 284 - 298.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-02.
 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Digitale verktøy og læring i høyere utdanning.  Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0.s 231 - 248.
 • Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Using Flipped Classroom in Bridging the Gap Between Theory and Application in University Teacher Training.  (sammendrag)  The International Academy of Technology, Education and Development 2016 (8) ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.s 1821 - 1826.s doi: 10.21125/edulearn.2016.1365.
 • Fossland, Trine; Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning.  (data)  Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.
 • Solberg, Mariann; Hansen, Finn Thorbjørn. On Academic Bildung in Higher Education: A Scandinavian approach.  Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 28 - 54.
 • Solberg, Mariann; Grepperud, Gunnar; Hansen, Finn Torbjørn. Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung.  Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.