Pedagogisk-filosofisk forum

I tilknytning til forskningsgruppen Pedagogisk filosofi er det opprettet et pedagogisk-filosofisk forum. I dette forumet deltar, i tillegg til forskere i kjernegruppen, andre som er interesserte i pedagogisk-filosofiske problemstillinger.

Pedagogisk-filosofisk forum er opprettet for at forskere, studenter og andre interesserte skal kunne samles om diskusjon av pedagogisk-filosofiske problemstillinger, uavhengig av ens formelle tilknytning til universitet, institutt, senter eller forskningsgruppe. I første omgang vil medlemskap i pedagogisk-filosofisk forum innebære at man blir invitert med på forskningsgruppen i pedagogisk filosofi sine arrangementer (også som bidragsyter), så som det månedlige forskningsseminaret, workshops og annet.

Masterstudenter i pedagogisk filosofi v-19:

 • Eli Vibeke Pettersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
 • Nils Christian Tveiterås, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
 • Jonas Williksen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Øvrige forskere:

 • Førsteamanuensis Roar Anfinsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 • Førsteamanuensis Øyvind Stokke, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 • Professor Kjersti Fjørtoft, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 • Professor Erik Lundestad, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 • Universitetslektor Joakim Berg Larsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 • Professor Bengt-Ove Andreassen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Tromsø
 • Førsteamanuensis Werner Bigell, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Alta
 • Førstelektor Kirsten Stien, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Alta
 • Stipendiat Elena Merzliakova, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Alta
 • Førsteamanuensis Torun Granstrøm Ekeland, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Alta
 • Professor Herbert Gottfried Zoglowek, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Alta
 • Førstelektor Rigmor Mikkelsen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Alta

Andre interesserte:

 • Pedagogisk leder Anne Lise Bakke
 • Skolerådgiver Tim Dassler