Kardiovaskulær farmakologi

Prosjekter som involverer forskning på legemidler med effekt i hjerte-karsystemet. Prosjektansvarlig: Erik Sveberg Dietrichs

Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe driver og deltar i flere forskningsprosjekter som dreier seg rundt kardiovaskulær farmakologi. 

I tett samarbeid med Akuttmedisinsk og anestesiologisk forskningsgruppe kartlegger vi hvordan medikamenter med effekt i hjerte-karsystemet kan forhindre hypotermi-indusert hjertesvikt under oppvarming fra dyp, aksidentell hypotermi. Retningslinjene for behandling av hypoterme pasienter sier i dag at man skal unngå å gi medikamenter før kjernetemperaturen til pasienten overstiger 30 grader. Begrunnelsen er rasjonell, vi vet at det skjer store endringer i farmakokinetikk og farmakodynamikk ved bruk av legemidler når kroppstemperaturen senkes. Disse endringene er heterogene mellom medikamenter med ulike virkningsmekanismer og egenskaper og er dermed ikke forutsigbare. 

Vi ønsker å skape et kunnskapsgrunnlag for å bedre behandlingen av disse hypoterme pasientene. Det er en høy dødelighet ved aksidentell hypotermi, som i de fleste studier befinner seg mellom 25% og 40%. Hypotermi-indusert hjertesvikt (også kalt revarmingssjokk) er sammen med ventrikulære arytmier og hjertestans viktige årsaker til den høye dødeligheten. I samarbeid med kardiovaskulær forskningsgruppe ved Universitetet i Glasgow, i Skottland undersøker vi de bakenforliggende årsakene til at hjertet stanser når det er kaldt og hvordan vi kan forhindre dette medikamentelt. 

I tillegg til artikler med funn fra det eksperimentelle arbeidet, har vi skrevet oversiktsartikler både om behandling mot hypotermi-indusert hjertesvikt og hjertestans og har også publisert flere populærvitenskapelige artikler om temaene: