Prosjekter

Hovedtemaer for farmakologisk forskning i Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe

 

 

Kardiovaskulær farmakologi

- Legemiddeltransport

- Legemiddeldesign og molekymodellering

- Effekter av miljøgifter på kroppen

- Klinisk farmakologi

  • Legemiddelbruk under graviditet og amming