Studenter

Oversikt over studenter ved Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe

Studenter som per i dag tar en oppgave eller på annen måte er relatert til Eksperimentell og klinisk farmakologi:

  • Ander Lund Selli (medisin): Forskerlinjestudent
  • Tetyana Voloshyna (biomedisin): BSc-student
  • Rita Tekle

 

Er du interessert i å skrive en oppgave i vår forskningsgruppe?

Vi har forkerlinjestudenter, masterstudenter og bachelorstudenter som jobber i vårt laboratorium over lengre og kortere perioder. Ta gjerne kontakt med Erik Sveberg Dietrichs for mer informasjon, eller ta direkte kontakt med prosjektansvarlig for det prosjektet du synes virker interessant. 

 

Studentene gjennomgår internkurs / -opplæring  i GLP (God LaboratoriePraksis) i forbindelse med arbeidet.

 

Oppdatert  16.02.19