Langrennsstudier og foredrag under NM Alta 2018

Internasjonal forskergruppe studerer langrennsteknikk under NM i Alta 2018.

Forskningsgruppa hadde besøk av gjsteforskere fra Italia og Østerrike under Nm i Alta. For å studere valg og gjennomføring av teknikk i ulike terrengtyper, samt løpsstrategi under lengre løp, ble deltakerne på kvinnenes 30 km og mennenes 50 km filmet på flate, i terreng med moderat stigning og i bratt motbakke. Sammen med strekktider underves, vil dette danne grunnlag for å si noe om hvilke teknikker løperne velger i ulike terrengtyper, hva som kjennetegner den tekniske gjennomføringa av teknikkene, samt om noen tekniske løsninger er mer effektive i bestemte terrengapartier enn andre.

Som en del av forskningsgruppas aktivitet under NM i Alta, ble det også holdt foredrag av Tor Oskar Thomassen og Boye Welde. Tor Oskar presenterte resultater fra studier forretatt under Reistadløpet i 2017 og snakket om betydningen og utviklingen av overkroppens kapasitet i langrenn. Boye holdt et innlegg der han diskuterte resultater knyttet til løpsstrategi og valg av tekniske løsninger i ulike terrengpartier fra studier gjennomført under kvinnenes og mennenes klassiske NM-distanser i Tromsø 2016. Boye sitt foredrag kan leses som vedlegg.